Links

Facebook

Hvad skal du have tjek på?
På www.sikkertrafik.dk/kørekort kan du få overblik over det, du skal have styr på, når du skal tage kørekort.
Hjemmesiden er udarbejdet af bla. Rådet for Sikker Trafik, Trafik-og byggestyrelsen, Politiet og Dansk Kørelærer-Union

Sikkertrafik

Praktisk stof du bør kunne udenad…

– og bliver overhørt i til køreprøven:

http://www.dku.dk/dansk-koerelaerer-union/teori/praktisk-stof.html

Klip-i-kortet:

http://www.sikkertrafik.dk/Raad-og-viden/I-bil/Boeder-og-straf/Klippekortet/Hvad-faar-jeg-klip-for.aspx

Førstehjælpskursus:

Thor, telefon 40 54 32 41

Allan Olesen, telefon 28 15 40 04

Der gøres opmærksom på, at der findes andre udbydere af færdseslrelateret førstehjælpskurser, eksempelvis; ASF-Dansk Folkehjælp, AOF, Dansk Røde Kors, Ungdomsskolerne m.fl. 


Teoriprøve fra Trafiktesten.dk

Kørekort til 17-årige;

http://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige

Ledsagerblanket;

http://www.fstyr.dk/~/media/Dokumenter/07%20Korekort/Ledsager%20blanket%2017%20%C3%A5rige.pdf