FAQ
Ofte stillede spørgsmål

HVORNÅR MÅ JEG BEGYNDE AT TAGE KØREKORT?
Du må starte når du er 16 år og 9 måneder, altså 3 måneder før du fylder 17år.

HVOR LANG TID TAGER DET AT FÅ KØREKORT?
Et normalt kursus tager ca. 2-3 mdr., men dette kan dog variere.
Hvis du gerne vil have kørekortet hurtigere er det vigtigt at du anskaffer din lægeerklæring samt få afviklet dit færdselsrelateret førstehjælpkursus hurtigst muligt.

HVORFOR HEDDER DET DEN LOVPLIGTIGE PAKKE / LOVPAKKEN?
Det hedder den lovpligtige pakke, da den indeholder alle de obligatoriske og lovpligtige timer der skal tages for at få kørekort.
Den lovpligtige pakke indeholder teori, manøvrebane, køreteknisk anlæg (glatbane) og 16 lektioner på vej.

HVAD ER EN MANØVREBANE?
En manøvrebane bliver også kaldt for en kravlegård. "Du skal lære at kravle, før du kan gå"
Det er det sted hvor du starter med din praktiske undervisning. På manøvrebanen er der 3 elever ad gangen, og det tager normalt 3 timer.

HVORDAN FOREGÅR TEORIPRØVEN?
Til teoriprøven får du vist 25 billeder og til hvert billede er der fra 2–4 svarmuligheder. For at bestå teoriprøven må du højst have 5 fejl.

HVAD KOSTER EN KØREPRØVE?
En køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve) koster 1000 kr. til færdselsstyrelsen.

HVAD GØR JEG HVIS JEG IKKE BESTÅR MIN TEORIPRØVE?
Hvis du ikke består din teoriprøven, skal du kontakte din kørelærer som vil sørge for at bestille en ny teoriprøve til dig.
Du skal betale for et nyt gebyr for at komme op til teoriprøven.

HVOR HURTIGT FÅR JEG RESULTATET PÅ MIN TEORIPRØVE?
Du får svaret på din teoriprøve, med det samme efter prøven.

HVEM BESTILLER DEN PRAKTISKE PRØVE?
Når du og din kørelærer sammen, vurderer at du er klar til din praktiske prøve, bestiller din kørelærer prøven.

HVILKEN BIL SKAL JEG KØRE I TIL DEN PRAKTISKE PRØVE?
Du står selv for leje af bil til køreprøven, så i princippet kan du leje lige den skolebil du vil.
De fleste vælger dog at bruge den køreskolens skolebil, altså den bil de kender og har øvet i.

HVORDAN FORLØBER DEN PRAKTISKE KØREPRØVE?
Den praktiske prøve varer normalt ca. 30- 45 minutter. Du bliver bedømt af en prøvesagkyndig (normalt politiassistent).
Han indtager kørelærerens plads og vurderer om du har lært de nødvendige færdigheder og om du kan køre bilen sikkert i trafikken.
Prøven starter med en gennemgang af bilens teknik.

HVOR LANG TIDS PAUSE MÅ JEG HOLDE I MIN UNDERVISNING?
Du må ikke holde pause i mere end 3 måneder da dette vil medføre at du skal starte helt forfra.