Ovenstående prisspecifikation er i henhold til gældende regler pr. 01.07.2012 og angiver således kun minimumskravene i henhold til lovgivningen. Der må forventes yderligere omkostninger til ekstra kørelektioner.

Telefonisk tilmelding kan ske på tlf. 40 82 27 81 – mail;

Undervisning til kørekort kategori B (almindelig bil) kan påbegyndes 3 måneder før man fylder 17 år.

Afbud meddeles senest dagen før kl. 12.00. I modsat fald betales for lektionen.

Pr. 1. oktober 2006 er det lovpligtigt, at du har bestået et færdselsrelateret førstehjælpskursus inden der kan berammes en teoriprøve. Du skal ligeledes aflevere en lægeattest til kørekort, inden der kan berammes en teoriprøve.

Bestil derfor allerede nu tid til lægeattesten hos din læge og tilmeld dig et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Vedrørende lovpligtigt færdselsrelateret førstehjælpskursus henvises til Links

CVR.NR. 14 55 17 00

Danske Bank, reg.nr. 3212, kontonr. 4951 057 991